Privacyverklaring

 1. Inleiding

U bezoekt de website van Tractor Connection, handel in boeken, miniaturen, speelgoed, DVD’s en aanverwante objecten rond landbouw, grondverzet en transport.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Tractor Connection. 

Bij het gebruik van de diensten van Tractor Connection door Tractor Connection en/of door derden kan informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Tractor Connection vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Tractor Connection houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

 1.  Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u zich registreert, een product bestelt, of aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, worden de door u verstrekte persoonsgegevens (NAW) vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Tractor Connection.
 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Tractor Connection, Plantweg 9-11 8256SC Biddinghuizen.
 

 1. Doeleinden gegevensverwerking

Tractor Connection verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Tractor Connection;
 • u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Tractor Connection; indien u dat op prijs stelt;
 • u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
 • te voldoen aan de op Tractor Connection van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Indien u via een digitale dienst van Tractor Connection terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen.
 

 1. Beveiliging gegevens

Tractor Connection respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Tractor Connection. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Tractor Connection, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Tractor Connection spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Tractor Connection is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Tractor Connection.

 

 1. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Tractor Connection zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van Tractor Connection of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Tractor Connection
T.a.v. Klantregistratie
Antwoordnummer 2157
8256ZZ Biddinghuizen
U kunt ook een e-mail sturen naar info@tractorconnection.nl
 

 1. Cookies

Bij het gebruik van de diensten van Tractor Connection kan door Tractor Connection en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.
 

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 
 

 1. Doeleinden gebruik cookies Tractor Connection

Een cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Tractor Connection gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

 1. om het navigeren en het inloggen op de websites en mobiele apps van Tractor Connection te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites en mobiele apps van Tractor Connection te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 2. statistische doeleinden: om het gebruik van de Tractor Connection websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Tractor Connection weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.
   
 3. Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website en mobiele apps gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
 

 1. Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

Tractor Connection behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.


Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies